Pay Tebliği VII-128.1.ç 13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30331  Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî…

 

 

Pay Tebliği (VII-128.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (VII-128.1.ç)

Pay Tebliği VII-128.1.ç

13 Şubat 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30331 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

MADDE 1 – 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.