Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezasında indirim artıyor! Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılıyor!

Mecliste bulunan Kanun tasarısının 14. maddesi ile, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında kesilen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında, Kanunun 376 ncı maddesinde yer alan şartlara uyulması kaydıyla, kesilen cezanın yarısı oranında indirim uygulanması yönünde değişiklik yapılmaktadır. (Mevcut uygulamada indirim oranı üçte birdir.)

15 Madde ile de usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmaktadır.

YMM Emrah Aygül