Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 97 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/97 Konusu: Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kuml…

 

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 97

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/97

Konusu: Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 23/1/2018

Sayısı: VUK-97 / 2018-1

1. Giriş

Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçeleri ile Kilis İlinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle söz konusu il ve ilçelerdeki mükellefler tarafından verilmesi gereken bazı beyanname verme ve ödeme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Kilis İlinde; 23 Ocak 2018 günü ile 24 Ocak 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri ile 01.03.2016 tarihinden itibaren ilan edilen ve 31.12.2017 günü sonu itibarıyla sona eren mücbir sebep nedeniyle, mücbir sebep dönemlerine ilişkin verilmesi gereken beyannamelerin verilme sürelerinin uzatılması

Kilis İlinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle bu ildeki mükellefler tarafından, 23 Ocak 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 23 Şubat 2018, 24 Ocak 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi   26 Şubat 2018 (24 Şubat 2018 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Şubat 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Öte yandan, Kilis İlinde vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle 01.03.2016 günü itibarıyla başlayan ve 31.12.2017 günü sonu itibarıyla sona ermesi uygun bulunan mücbir sebep hali nedeniyle,  mücbir sebebin başladığı tarihten mücbir sebep halinin sona erdiği tarihe kadar verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin 24.01.2018 günü sonu olarak belirlenen verilme süresi de 26.02.2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçelerindeki mükelleflerin 23 Ocak 2018 günü ile 24 Ocak 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar, damga vergisi ve katma değer vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması

Hatay İli Hassa, Kırıkhan, Kumlu, Reyhanlı, Yayladağı ve Altınözü İlçelerinde son zamanlarda vuku bulan ve genel hayatı etkileyen olaylar nedeniyle mezkûr ilçelerdeki mükellefler tarafından 23 Ocak 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken muhtasar ve damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 23 Şubat 2018, 24 Ocak 2018 günü sonuna kadar verilmesi gereken katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2018 (son günün resmi tatile rastlaması nedeniyle)  ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 26 Şubat 2018 günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Duyurulur.

Adnan ERTÜRK

Gelir İdaresi Başkanı