Mal ya da Hizmet Aldınız Ancak Satıcı Faturayı Yasal Süresinde Düzenlemedi – Öyleyse KDV İndirimi Hakkınızı Kaybetmemek İçin Okuyunuz!

15.02.2017 Tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KDV Uygulama Genel Tebliği (Seri No:11) ile KDV uygulamasına yönelik kimi düzenlemeler getirildi. Buna göre KDV’ye tabi işlemi yapan satıcı tarafından zamanında düzenlenmeyip, alıcı tarafından en geç fatura düzenleme süresinin son gününü takip eden vergilendirme dönemi içinde noterden ihtarname gönderilmesi üzerine satıcı tarafından düzenlenen faturada gösterilen KDV, alıcı tarafından faturanın düzenlendiği takvim yılı içinde kanuni defterlere kaydedilmek şartıyla indirim konusu yapılabilir.