Emrah AYGÜL
Yeminli Mali Müşavir
Bağımsız Denetçi

Düzeltme Beyannamesi İle Geçmiş Yıllar Zararlarının Mahsubu Yapılamaz mı?

  1. Giriş

 

“Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür.” 

 

Muhasebeci de unutur. Öyle ya “İnsan” olmanın gereğidir unutmak. Yüz işin doksan dokuzunu doğru yapar, kalan birini unutur, eksik yapar. Ama o bir, öyle işler açar ki başına. Onlardan biri de beyannamede mahsubu unutulan geçmiş yıllar zararları.

 

Vergi İdaresinin, yasal süresinden sonra düzeltme beyanı ile geçmiş yıllar zararının mahsubunu kabul etmediğini uygulamada görmekteyiz. Yine bu husus İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 11.05.2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.16.01-KVK 9-493 sayılı özelgesinde şu şekilde ifade edilmiştir: ”… ilgili hesap döneminde kazanç olmasına ve indirim konusu yapılabilecek geçmiş yıl zararı bulunmasına rağmen geçmiş yıl zararlarını dikkate almayan mükelleflerin, bu dönemi izleyen yıllarda söz konusu geçmiş yıl zararlarını mahsuba konu etmeleri mümkün değildir. Ayrıca, kazanç beyan edilen dönemde geçmiş yıl zararlarını mahsup etmeyerek bu hakkından vazgeçen mükelleflerin, kazanç beyan edilen dönem beyannamesini düzeltmeleri ve geçmiş yıl zararlarını indirim konusu yapmaları da söz konusu olmayacaktır.”

Yazımızda kısaca İdarenin bu görüşünü irdeleyeceğiz.

Yazının devamı için tıklayınız.