Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 3 Adet Tebliğ 18 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30274  Kamu Gözetimi, Muhasebe ve…

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 3 Adet Tebliğ

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna Ait 3 Adet Tebliğ

18 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30274 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

—  İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 83)

 

—  Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:84)

 

—  Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’da Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 85)