Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği Değişiklik 16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30272 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından MADDE 1 – 27/5/20..

 

 

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği Değişiklik

16 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30272

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(5) 2017 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2017 tarihinde sona erer.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 30/6/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/5/2014 29012
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2014 29221 (Mükerrer)
2- 11/2/2016 29621
3- 15/11/2016 29889