Haftalık 200 bin Sterlin kazanan bir futbolcu…


İngiltere’de,  %45 vergi ödüyor. 

England

Top league: Premier League

Example salary: £200,000-a-week

Top rate tax: 45%

Salary after tax: £106,206-a-week


İspanya’da, %52 oranında vergi ödüyor.

Spain

Top league: Liga BBVA

Salary: £200,000-a-week

Top rate tax: 52%

Salary after tax: £96,000-a-week

 


 

Fransa’da, %45 oranında vergi ödüyor.

France

Top league: Ligue 1

Salary: £200,000-a-week

Top rate tax: 45%

Salary after tax: £110,000-a-week

 


Almanya’da, %47 oranında vergi ödüyor.

Germany

Top league: Bundesliga

Salary: £200,000-a-week

Top rate tax: 47.475%

Salary after tax: £105,050-a-week


İtalya’da, %46 oranında vergi ödüyor.

Italy

Top league: Serie A

Salary: £200,000-a-week

Top rate tax: 46.29%

Salary after tax: £107,420-a-week

Kaynak:http://www.thisismoney.co.uk/money/news/article-2425505/How-worlds-best-footballers-taxed-salaries.html

 

 


 

Türkiye’de ise Süper Ligde %15, 1. ligde %10 vergi ödüyor.

Türkiye’de an fazla vergi veren futbolcu (Süper Ligde Oynayan), %15 oranında vergi veriyor. Türkiye’de futbolcular, vergide çok özel (Anayasamızın 73. maddesine aykırı görünümlü) bir statüye sahip. Öyle ki asgari ücretlilerden dahi az vergi veriyor. Düzenleme sporu özendirici olup, Gelir Vergisi Kanunundaki “Geçici 72. maddede” yer alıyor. Bu özendirmeye rağmen futbolda beklenen başarının sağlandığını sanırım kimse iddia edemez . Ayrıcalık tanıyan yasa maddesinin süresi bu yıl sona eriyor. Maddenin süresi uzatılmaz ise sporcular da diğer çalışanlar gibi vergilendirilebilecek.

 

Geçici Madde 72 – (Ek: 4/6/2008-5766/8 md.) (1)
(1) 31/12/2017 tarihine kadar sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden aşağıdaki oranlarda gelir vergisi
tevkifatı yapılır.
a) Lig usulüne tabi spor dallarında;
1) En üst ligdekiler için % 15,
2) En üst altı ligdekiler için % 10,
3) Diğer liglerdekiler için % 5,
b) Lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası
müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden % 5.
(2) Bu ödemeler üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz. Bu gelirler için yıllık beyanname
verilmez, diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmez.
(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan ücret ve ücret sayılan ödemelerin vergilendirilmesinde
31/12/2007 tarihinde yürürlükte olan hükümler uygulanır.

 

YMM Emrah Aygül