Sitemize dün eklediğimiz yazıda, kira gelirlerinin vergilendirilmesinde gerçek gider yönteminin artan önemine değinmiştik. Bugün ise konut kira geliri olanların ve bu gelirin beyanında, konut kira giderini düşerken dikkat etmeleri gereken bir noktaya değineceğiz.

Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesi uyarınca konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (istisna edilen kısma isabet edenler hariç olmak üzere) gayrisafi hâsılattan indirilebilmektedir.

Ancak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının 19.12.2016 tarih ve 62030549-120[74-2016/704]-255055 sayılı özelgesine göre,  kira geliri elde edilmeye başlanılan tarihten itibaren, ikamet edilen konut için ödenen kira tutarının indirim konusu yapılması mümkün bulunmakta olup, bu tarihten önce ödenen tutarların indirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Örnek: Yılbaşında kiraladığınız ikamet amaçlı konuta kira öderken, Temmuz ayında sahibi olduğunuz bir konutu kiraya vermişseniz, ödediğiniz kiraların Temmuz ayına kadar olan kısmını beyannamede gider olarak gösteremezsiniz.

YMM Emrah Aygül