Ulusal Meslek Standardı 2017/12 13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30179 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: MADDE 1 – 11/3/2010 tarihli v…

 

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/12)

 

Ulusal Meslek Standardı 2017/12

13 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30179 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 11/3/2010 tarihli ve 27518 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
11/3/2010 27518 (Mükerrer)