Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli..

 

 

Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Tıbbi Cihaz Satış Reklam ve Tanıtım

24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30190

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

MADDE 1 – 15/5/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-3, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
15/5/2014 29001

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi Sayısı
1- 25/7/2015 29425
2- 22/9/2016 29835

“Ek-3

Satış Merkezleri Haricinde Satışı Yapılabilecek Cihaz Listesi

  1. Diş macunu.
  2. Dişprotezbakım ürünleri.
  3. Kondom.
  4. Hasta altı bezi.
  5. İnkontinanspedi.
  6. Topikaluygulanan sıcak soğuk kompres.
  7. Yara bandı,flaster.
  8. Pamuk.
  9. Ağız çalkalama suyu.
  10. Nefes açıcı burun bantları.”