TCMB 10507/20106 Sayılı Kararı 18 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30214  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Karar Sayısı: 10507/20106        ..

 

 

TCMB 10507/20106 Sayılı Kararı

 

TCMB 10507/20106 Sayılı Kararı

18 Ekim 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30214 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Karar Sayısı: 10507/20106                                                                                   

Karar Tarihi: 5 Ekim 2017

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin (Takasbank) “Tapu Takas – Gayrimenkul Alım Satım Bedelinin Takasbank Aracılığıyla Ödenmesi İşlemleri” hizmetini sunması faaliyetinin Takasbank’ın gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve menkul kıymet mutabakat sistemi işletmek üzere 12/6/2015 tarih ve 10158/19757 sayılı Karar ile Takasbank’a verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına; 20/6/2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile 28/6/2014 tarih ve 29044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi uyarınca karar verilmiştir.