Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2017/24 14 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30180 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1…

 

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/24)

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri 2017/24

14 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30180

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2017/15)’nin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Holstein ırkı hayvan alımlarında, Banka veya TKK tarafından kredi limitleri 1/1/2017 tarihinden önce onaylanan ancak, hayvan tedariki ve serbest dolaşıma giriş işlemleri 2017 yılına kalan üreticiler için, serbest dolaşıma giriş işlemlerinin 31/12/2017 tarihine kadar tamamlanması kaydıyla, yurt içinde doğmuş olma şartı aranmaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yalnızca etçi ırklarda damızlık belgesi yerine pedigri belgesi veya hayvan tanımlama belgesi/sertifikası (saflık oranı en az %87,5 olan) ile de kredi kullandırılır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Yalnızca etçi ırklar olan angus, hereford, şarole ve limuzin ırklarında damızlık belgesi yerine pedigribelgesi veya hayvan tanımlama belgesi/sertifikası/pasaportu ile de kredi kullandırılır.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Lisanslı depoculuk kriterlerini haiz depo yatırımı yaparak, depolarını ve işletmeciliğini Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)’ne uzun süreli olarak kiralayan gerçek/tüzel kişiler, lisanslı depo yatırımları ile ilgili olarak 12/5/2017tarihinden geçerli olmak üzere, Karar kapsamında yatırım kredisinden faydalanırlar.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğe 35 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımı

MADDE 35/A – (1) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) karşılığı kredi kullanımında aşağıdaki kriterler esas alınır:

a)ÇKS’yekayıtlı olarak üretimini yaptıkları tarımsal ürünlerini lisanslı depolara bizzat teslim ederek Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alan üreticilere, Karar kapsamında ELÜS karşılığı kredi kullandırılır.

b) Lisanslı depoya teslim edilecek ürünün/ürünlerin, ilgili üretim dönemine ilişkinÇKS’dekayıtlı olması gerekir.

c) Lisanslı depoya teslim edilerek karşılığında ELÜS alınan ürün miktarının, üreticinin ÇKS’de kayıtlı üretim alanı ile uyumlu olması gerekir.”

MADDE 6 – Bu Tebliğin;

a) 1 inci, 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/1/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 4 üncü ve 5 inci maddeleri 12/5/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
8/3/2017 30001