2017 Oda ve Borsaların Organ Seçimleri Ertelenmesi 24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30190 Karar Sayısı : 2017/10828 Oda ve borsaların, 2017 yı…

 

 

BKK 2017/10828 Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar

2017 Oda ve Borsaların Organ Seçimleri Ertelenmesi

24 Eylül 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30190

Karar Sayısı : 2017/10828

Oda ve borsaların, 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin ertelenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 19/9/2017 tarihli ve 28017702 sayılı yazısı üzerine, 5174 sayılı Kanunun 81 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

21/9/2017 TARİHLİ VE 2017/10828 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1– (1) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü maddesi gereğince tüm oda ve borsaların 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken organ seçimlerinin, 2018 yılının Nisan ayında yapılması kararlaştırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.