Araç Kredilerinde Yeni Düzenleme Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme…

 

 

Araç Kredilerinde Yeni Düzenleme

Araç Kredilerinde Yeni Düzenleme

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin 12/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tüketicilere, binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde ve taşıt teminatlı kredilerde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranı taşıtın nihai fatura değeri doksan bin Türk Lirası ve altında olanlar için yüzde yetmişi aşamaz. Bu oran, nihai fatura değeri doksan bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin doksan bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, doksan bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanır. İkinci el binek araçlarda taşıtın değerinin tespitinde kasko değeri esas alınır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
  Tarihi Sayısı
  1/11/2006 26333
  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı
  Resmî Gazete’nin
  Tarihi Sayısı
1- 2/2/2007 26422
2- 12/11/2008 27052
3- 12/11/2009 27404
4- 30/7/2010 27657
5- 30/4/2013 28633
6- 11/7/2013 28704
7- 31/12/2013 28868
8- 25/11/2015 29543
9- 27/9/2016 29840
10- 14/12/2016 29918