1 Haziran 2019 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30791TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ(Sıra No: 507)GirişMADDE 1 – (1) Günümüzde bilgi-iletişim ve finansal teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ile elektronik belge uygulamalarında kat edilen önemli mesafeler, mükelleflerimizin iş süreçlerini, ödeme ve tahsilat süreçlerini, müşterilerine düzenlemekte oldukları belgelerin oluşturulması, iletilmesi ve muhafazasında sağlamakta olduğu verimlilik, maliyet avantajı, […]

Haberin Devamı →

1 Haziran 2019 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 30791TEBLİĞHazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK RAPORLARININ ELEKTRONİKORTAMDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ(Sıra No: 1)GirişMADDE 1 – (1) 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli […]

Haberin Devamı →

Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan mükelleflerin/işverenlerin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini elektronik ortamda mevcut e- beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifre ile gönderebilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; kurum içi ücret ve özlük hakları gibi bilgilerin gizliliğini sağlamaktır. Bu sirküler taslağının geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlıkça çalışmalar devam etmekte […]

Haberin Devamı →

408 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, vergi levhası mükelleflerce Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesindeki  internet vergi dairesinden alınarak yazdırılacak ve işyerlerinde bulundurulacaktır. İnternet vergi dairesinden sistemce verilecek onay kodu tasdik yerine geçmektedir. Vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya 3568 sayılı yasaya göre yetkili meslek mensuplarına imzalattırılması ve onaylattırılması işlemi yapılmayacaktır. Gelir vergisi […]

Haberin Devamı →

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü      Sayı : 62030549-120[Mük.121-2018/510]-E.331635 22.04.2019 Konu : Vergi indirimi   İlgi :   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinde düzenlenen vergi indiriminden faydalanmak üzere […]

Haberin Devamı →

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporlarının elektronik ortamda internet vergi dairesi sistemi üzerinden gönderilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yeminli mali müşavirlik ruhsatı ve mührü almış ve yeminli mali müşavir odalarının çalışanlar listesine kayıtlı yeminli mali müşavirlerin, ilgili Kanun ve […]

Haberin Devamı →

21/04/2015 Sanayi Sicil Sistemine dahil olarak Sanayi Sicil Belgesi sahibi olan işletmelerin, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 5. 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5. maddesi gereği; bir önceki yıla ait faaliyetlerini içeren bilgilerin yer aldığı Yıllık İşletme Cetvelini her yılın ilk dört ayı içerisinde; (1 Ocak – 30 Nisan) tarihleri arasında vermesi zorunludur. Bu bağlamda […]

Haberin Devamı →

30 Nisan 2019 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 6 Mayıs 2019 günü sonuna kadar uzatılmıştır. Söz konusu sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

Haberin Devamı →