guncel haber

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilmesi ile oluşturulan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 01.08.2020 tarihi itibariyle (Temmuz/2020 dönemine ait olup, 26 Ağustos 2020 tarihine kadar yapılacak beyanlar ile) Türkiye genelinde uygulamaya açılmıştır. Kırşehir, Amasya, Çankırı, Bartın, Bursa, Eskişehir ve Konya illerinde pilot olarak devam eden uygulamanın diğer iller için yeni olması ve […]

Haberin Devamı →

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında Çevre Kanunu Ek-1 sayılı listesindeki ürünlerin geri kazanım katılım paylarının beyanı ile tahsiline yönelik gerçekleştirilecek iş ve işlemler hakkında Bakanlığa iletilen dilekçe, başvuru ve şifai görüşmeler doğrultusunda hazırlanan Sıkça Sorular Sorular derlenerek Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlanmıştır. Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular’a ulaşmak […]

Haberin Devamı →