guncel haber

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve muhtelif sektör temsilcileri tarafından Kurumumuza intikal ettirilen Veri Sorumluları Siciline kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi neticesinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı Kararı ile; Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri […]

Haberin Devamı →

Yüzde 5’lik Vergi İndiriminden Doğan Alacağı Olanlar Hak Kaybı Yaşamamak İçin Süresi Geçmeden Mahsuben İade Talebinde Bulunmalı – Emrah AYGÜL, YMM 4 Eylül 2019 / 10:16 Vergi İndirimi Mahsuben İade Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 121. maddesinde yapılan düzenleme ile beyannamelerini zamanında veren, v… Devamını oku 

Haberin Devamı →

Yargıtay tekstil dokuma fabrikasında sigara içen işçinin tazminatsız işten kovulabileceğine hükmetti. Bursa’da, çalıştığı dokuma boyahanesinde kimyasal maddelerin hemen yanı başında sigara içtiği öne sürülen işçi işten çıkarıldı.  Bursa 3. İş Mahkemesi’ne dava açan işçi; haksız olarak iş akdine son verildiğini, haksız olarak işten çıkarılması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatı talep ettiğini ileri sürdü.  Davalı işveren de […]

Haberin Devamı →

T.C.  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü      Sayı : 35672403-010.01[125-07-2019]-E.66713 02.08.2019 Konu : Nakdi Sermaye Artışında Faiz İindirimi Hk.   İlgi : . İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; – Hissedarları ve hisse oranları aynı olan iki şirketin Türk Ticaret Kanununun 136 ncı maddesinin “devralma şeklinde birleşme” yoluyla 2018 […]

Haberin Devamı →

DUYURU 448 web sitemize eklenmiş olup, ihracat bedellerinin Türkiye’ye getirilme ve bozdurulma zorunluluğuna ilişkin sürenin uzatılması hakkındadır.   DUYURU için tıklayınız.   DUYURU’lara “ http://www.erisymm.com/duyurular/ ” web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Günlük mevzuat akışına “http://www.erisymm.com/category/genel/ “web adresimizden ulaşabilirsiniz.    Bilgilerinize sunulur.     Saygı ile,     ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.     www.erisymm.com

Haberin Devamı →

Tarih: 23 Ağustos 2019 / 10:15 Emrah AYGÜLYeminli Mali MüşavirBağımsız Denetçiemrah.aygul@erisymm.com 1.30 Eylül 2019 Tarihine Kadar VERBİS’e Kayıt Olması Gereken İşletmeler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla […]

Haberin Devamı →

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline (“Sicil”) kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır. VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, […]

Haberin Devamı →

ÖZÜ : 1- Defter ve belgelerin kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep nedeniyle incelemeye ibraz edilmemesi re’sen tarh nedeni olmakla birlikte, ibraz ödevinin yerine getirilmediğinden bahisle yapılan tarhiyatın hukuka uygun düşmeyeceği, 2- Kanunen ve hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın defter ve belgelerini incelemeye ibraz etmeyen mükellef adına ibraz ödevini yerine getirmediğinden bahisle yapılan vergi […]

Haberin Devamı →

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü      Sayı : 84974990-130[KDV5.I.23.2018.6]-E.77068 08.03.2019 Konu : Taşınmaz Tesliminde Özel Matrah Uygulaması   İlgi : 07/09/2018 evrak kayıt tarihli özelge formunuz. İlgide kayıtlı özelge talep formunuz ve eklerinin incelenmesinden, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan Şirketiniz ana sözleşmesinde faaliyet konusuna inşaat […]

Haberin Devamı →